Financiële planning

Financiële planning is een veelgehoord en ruim begrip. Een vaststaande definitie is er niet. In de praktijk betekent financiële planning het analyseren van uw huidige en toekomstige financiële situatie. Hierbij worden uw wensen en doelstellingen voor de korte en lange termijn geformuleerd. Ook wordt er gekeken naar de manier waarop u deze financiële doelen kunt bereiken. 

Financiële planning is een uitgebreid adviestraject waarbij gekeken wordt naar de planning van uw inkomen, vermogen en de overdracht van vermogen naar de volgende generatie.

Of financiële planning voor u interessant is, kunt u zelf beoordelen door uzelf bijvoorbeeld de volgende vragen te stellen:

Wij kunnen u alles vertellen over bovengenoemde zaken. Vervolgens kunnen wij samen met u een adequaat plan opstellen zodat u exact weet hoe u er financieel voor staat en u daarnaast kunt inspelen op toekomstige financiële gebeurtenissen. Uiteraard maken wij hierbij gebruik van de kennis die we reeds over u en uw onderneming hebben.