Accountancy

Een ondernemer is verantwoordelijk  voor de financiële sturing van zijn of haar bedrijf. Om deze taak met succes te kunnen vervullen is betrouwbare en tijdige informatie nodig. Inzicht in uw financiële situatie is voor u als ondernemer cruciaal. In goede tijden, maar juist ook in tijden dat het allemaal wat minder gaat. Alleen als u duidelijk in kaart hebt hoe u ervoor staat, kunt u alert en adequaat reageren op veranderingen in uw economische situatie. De eerste stap is een overzichtelijke financiële administratie.

Een financiële administratie is belangrijk, maar u bent ook wettelijk verplicht dit uit te (laten) voeren. Wij kunnen u precies vertellen hoe u uw administratie doelmatig kunt inrichten en bijhouden. U kunt er ook voor kiezen de uitvoering bij ons onder te brengen zodat u zich bezig kunt houden met datgene wat u het liefste doet: ondernemen.

Na afloop van het jaar wordt op basis van de gevoerde financiële administratie een jaarrekening opgesteld. Uiteraard zorgen wij ervoor dat de jaarrekening voldoet aan de eisen die de wet- en regelgeving daaraan stelt.

U kunt bij ons onder andere terecht voor:

  • Controleren, bijhouden en verzorgen van uw administratie
  • Opzetten en inrichten van uw administratie
  • Verzorging van uw kwartaal- en halfjaarrapportages
  • Samenstellen van jaarrekeningen
  • Analyse van de financiële gegevens
  • Opstellen van begrotingen en liquiditeitsprognoses