Hebt u een klacht? Laat het óns weten.
Bent u tevreden? Laat het ánderen weten.

Doel van de klachtenregeling

Het doel van onze klachtenregeling is:
– Om klachten van klanten naar ieders tevredenheid op te lossen;
– Om van de klachten te leren en zo nodig wijzigingen aan te brengen in ons interne beheersingssysteem.

Hoe dient u uw klacht in:

Mondeling: bij uw relatiebeheerder
E-mail: via info@gerritse-accountants.nl
Schriftelijk: de heer P.B. van Gameren AA

Wat meldt u bij het indienen van een klacht?

Wij vragen u, indien van toepassing, de volgende gegevens te vermelden:

 • uw eigen naam, bedrijfsnaam, naam en adres, uw (mobiele) telefoonnummer en/of uw e- mailadres;
 • een duidelijke omschrijving van de klacht;
 • de naam van de medewerker tegen wie de klacht is gericht;
 • de reden waarom u de klacht indient;
 • omstandigheden en/of aanleiding voor de klacht.

Wij hopen u met het bovenstaande voldoende geïnformeerd te hebben. Wij doen ons uiterste best het ontstaan van klachten te voorkomen.

Wij behandelen uw klacht/opmerking op de onderstaande wijze:

Binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw klacht zullen wij:

 • o òf telefonisch of schriftelijk reageren om de klacht af te handelen,
 • o òf de ontvangst van uw klacht schriftelijk bevestigen.
 • Als wij in eerste instantie volstonden met een bevestiging van ontvangst van uw klacht, zullen wij binnen 10 werkdagen na ontvangst van uw klacht uw klacht afhandelen.
 • Wij zullen bij een reactie op uw klacht aangeven met wie u te maken heeft.
 • Bij onze inhoudelijke reactie op uw klacht zullen wij u aangeven op welke wijze wij uw klacht willen afhandelen. Als dat niet direct kan, zullen wij aangeven binnen welke termijn we
 • verwachten dat de klacht afgehandeld kan worden.

Als u van mening bent dat uw klacht niet volgens de bovengenoemde werkwijze is behandeld, of is de klacht naar uw oordeel nog steeds niet bevredigend afgehandeld, dan kunt u dat kenbaar maken door een e-mail te sturen.

U kunt op elk moment in deze procedure uw klacht intrekken. Deze procedure stopt op dat moment.