Filter
Mag een bestuursorgaan in hoger beroep terugkomen op eerdere ontvankelijkverkaring bezwaar?
 • Formeel recht

Mag een bestuursorgaan in hoger beroep terugkomen op eerdere ontvankelijkverkaring bezwaar?

Fiscale implicaties van afgewaardeerde leningen in bedrijfsfinanciën
 • Vennootschapsbelasting

Fiscale implicaties van afgewaardeerde leningen in bedrijfsfinanciën

Villa met praktijkruimte: is de praktijkruimte onderdeel van de woning?
 • Overdrachtsbelasting

Villa met praktijkruimte: is de praktijkruimte onderdeel van de woning?

Inspecteur vernietigt compromis over uitdeling op grond van dwaling
 • Inkomstenbelasting

Inspecteur vernietigt compromis over uitdeling op grond van dwaling

Consultatie verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
 • Sociale verzekeringen

Consultatie verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

Rente over bijgeschreven rente eigenwoningschuld is niet aftrekbaar
 • Inkomstenbelasting

Rente over bijgeschreven rente eigenwoningschuld is niet aftrekbaar

Vrijstelling van btw bij doorbelasting aansprakelijkheidsverzekering
 • Omzetbelasting

Vrijstelling van btw bij doorbelasting aansprakelijkheidsverzekering

Waardebepaling van aanmerkelijk belang bij remigratie
 • Inkomstenbelasting

Waardebepaling van aanmerkelijk belang bij remigratie

Recht op aftrek btw op draagconstructie woning en op zonnepanelen bij verhuur woning?
 • Omzetbelasting

Recht op aftrek btw op draagconstructie woning en op zonnepanelen bij verhuur woning?

Concurrentiebeding niet langer geldig na wijziging arbeidsovereenkomst
 • Arbeidsrecht

Concurrentiebeding niet langer geldig na wijziging arbeidsovereenkomst

Geen fictieve verkrijging op grond van verrekenbeding
 • Successiewet

Geen fictieve verkrijging op grond van verrekenbeding

Ook de Wet rechtsherstel box 3 is discriminerend
 • Inkomstenbelasting

Ook de Wet rechtsherstel box 3 is discriminerend

Schade-uitkering na klachtenprocedure beleggingsverzekering
 • Inkomstenbelasting

Schade-uitkering na klachtenprocedure beleggingsverzekering

Levering verhuurd pand
 • Omzetbelasting

Levering verhuurd pand

Gratis gezonde lunchmaaltijden?
 • Loonbelasting

Gratis gezonde lunchmaaltijden?

Verstrekking op de zaak betrekking hebbend stuk via link naar website
 • Formeel recht

Verstrekking op de zaak betrekking hebbend stuk via link naar website

Verkoop woning aan bv tegen (te) hoge prijs. Bevoordeling?
 • Inkomstenbelasting

Verkoop woning aan bv tegen (te) hoge prijs. Bevoordeling?

Geen cassatie tegen hofuitspraak over invloed vrijgesteld inkomen op ouderenkorting
 • Inkomstenbelasting

Geen cassatie tegen hofuitspraak over invloed vrijgesteld inkomen op ouderenkorting

Btw-teruggave bouw brede school: heeft de gemeente zichzelf in de voet geschoten?
 • Omzetbelasting

Btw-teruggave bouw brede school: heeft de gemeente zichzelf in de voet geschoten?

Uitstel voor doen aangifte wel of niet verleend?
 • Formeel recht

Uitstel voor doen aangifte wel of niet verleend?

Kamerbrief aanpassingen in bedrijfsopvolgingsregeling en doorschuifregeling
 • Successiewet

Kamerbrief aanpassingen in bedrijfsopvolgingsregeling en doorschuifregeling

Fiscale maatregelen in hoofdlijnenakkoord
 • Algemeen

Fiscale maatregelen in hoofdlijnenakkoord

Openstelling Subsidiemodule Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie
 • Subsidies

Openstelling Subsidiemodule Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie

Kabinetsreactie op evaluatie onbelaste reiskostenvergoeding
 • Loonbelasting

Kabinetsreactie op evaluatie onbelaste reiskostenvergoeding

Uitvoeringstoetsen amendementen op Belastingplan 2024
 • Belastingplan

Uitvoeringstoetsen amendementen op Belastingplan 2024

Tussentijds beëindigen arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Sociale verzekeringen

Tussentijds beëindigen arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Dien Gecombineerde opgave uiterlijk 15 mei in
 • Agro

Dien Gecombineerde opgave uiterlijk 15 mei in

Onbekwaamheid werknemer geen dringende reden voor ontslag op staande voet
 • Arbeidsrecht

Onbekwaamheid werknemer geen dringende reden voor ontslag op staande voet

Niet-verhuurde woning in box 3
 • Inkomstenbelasting

Niet-verhuurde woning in box 3

Ontwerpbesluit met uurprijzen kinderopvang 2025
 • Toeslagen

Ontwerpbesluit met uurprijzen kinderopvang 2025

Vaststelling rendementspercentage box 3 banktegoeden en schulden voor 2023
 • Inkomstenbelasting

Vaststelling rendementspercentage box 3 banktegoeden en schulden voor 2023

Geen ingekomen werknemer
 • Loonbelasting

Geen ingekomen werknemer

Proceskostenvergoeding
 • Formeel recht

Proceskostenvergoeding

Was een verbouwing zo ingrijpend dat in wezen nieuwbouw is ontstaan?
 • Omzetbelasting

Was een verbouwing zo ingrijpend dat in wezen nieuwbouw is ontstaan?

Verkoop woningbouwkavels belast met btw?
 • Omzetbelasting

Verkoop woningbouwkavels belast met btw?

Kamerbrief over toekomstig stelsel box 3
 • Inkomstenbelasting

Kamerbrief over toekomstig stelsel box 3

Gerritse Accountants B.V.
Burg. de Bruïnelaan 107
3331 AD Zwijndrecht

Tel: 078 612 01 22
Fax: 078 612 53 58
E-mail: info@gerritse-accountants.nl