Filter
Verhoging vrijstelling reiskostenvergoeding
 • Belastingplan

Verhoging vrijstelling reiskostenvergoeding

Algemeen btw-tarief op agrarische goederen en diensten
 • Belastingplan

Algemeen btw-tarief op agrarische goederen en diensten

Aanpassingen box 3
 • Belastingplan

Aanpassingen box 3

Tarieven en heffingskortingen
 • Belastingplan

Tarieven en heffingskortingen

Zelfstandigenaftrek en mkb-winstvrijstelling 2024
 • Belastingplan

Zelfstandigenaftrek en mkb-winstvrijstelling 2024

Verlaging energie-investeringsaftrek
 • Belastingplan

Verlaging energie-investeringsaftrek

Belastingplan 2024
 • Belastingplan

Belastingplan 2024

Verruiming herinvesteringsreserve
 • Belastingplan

Verruiming herinvesteringsreserve

Fiscale beleggingsinstelling
 • Belastingplan

Fiscale beleggingsinstelling

Inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK)
 • Belastingplan

Inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK)

Fiscale klimaatmaatregelen glastuinbouw
 • Belastingplan

Fiscale klimaatmaatregelen glastuinbouw

Bedrijfsopvolgingsregelingen
 • Belastingplan

Bedrijfsopvolgingsregelingen

Aanpassingen kindgebonden budget
 • Belastingplan

Aanpassingen kindgebonden budget

Verruiming vrijstelling OV-abonnementen en voordeelurenkaarten
 • Belastingplan

Verruiming vrijstelling OV-abonnementen en voordeelurenkaarten

Afschrijvingsbeperking gebouwen
 • Belastingplan

Afschrijvingsbeperking gebouwen

Voorlopig ontwerp Wet werkelijk rendement box 3
 • Inkomstenbelasting

Voorlopig ontwerp Wet werkelijk rendement box 3

Verplicht vanggewas na snijmaïs in NV-gebieden
 • Agro

Verplicht vanggewas na snijmaïs in NV-gebieden

Wie is afnemer van prestatie?
 • Omzetbelasting

Wie is afnemer van prestatie?

Geen vergoeding verletkosten als zitting niet persoonlijk is bijgewoond
 • Formeel recht

Geen vergoeding verletkosten als zitting niet persoonlijk is bijgewoond

Kamerbrief inhoud Belastingplan 2024
 • Belastingplan

Kamerbrief inhoud Belastingplan 2024

Energielijst 2023 tussentijds uitgebreid
 • Ondernemingswinst

Energielijst 2023 tussentijds uitgebreid

Verhoging brandstofaccijns per 1 januari 2024
 • Douane en Accijnzen

Verhoging brandstofaccijns per 1 januari 2024

Toestemming ontslag te vroeg gevraagd voor compensatie transitievergoeding
 • Arbeidsrecht

Toestemming ontslag te vroeg gevraagd voor compensatie transitievergoeding

Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed
 • Subsidies

Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed

Besluit belastingplicht van stichtingen en verenigingen
 • Vennootschapsbelasting

Besluit belastingplicht van stichtingen en verenigingen

Terugvragen in ander EU-land betaalde omzetbelasting
 • Omzetbelasting

Terugvragen in ander EU-land betaalde omzetbelasting

Gemeente dient op verzoek afschrift van gegevens te verstrekken in WOZ-procedure
 • Formeel recht

Gemeente dient op verzoek afschrift van gegevens te verstrekken in WOZ-procedure

Vermogensetikettering weinig zakelijk gebruikte auto
 • Inkomstenbelasting

Vermogensetikettering weinig zakelijk gebruikte auto

Woon-werkverkeer met auto van de zaak voor omzetbelasting
 • Omzetbelasting

Woon-werkverkeer met auto van de zaak voor omzetbelasting

Volgorde van verrekening belasting- en heffingskorting
 • Inkomstenbelasting

Volgorde van verrekening belasting- en heffingskorting

Verkorting loondoorbetalingsplicht AOW-gerechtigde werknemers
 • Arbeidsrecht

Verkorting loondoorbetalingsplicht AOW-gerechtigde werknemers

Winst bij verkoop perceel grond niet belast als resultaat uit werkzaamheid
 • Inkomstenbelasting

Winst bij verkoop perceel grond niet belast als resultaat uit werkzaamheid

Verduisterde bedragen vormden resultaat uit werkzaamheid
 • Inkomstenbelasting

Verduisterde bedragen vormden resultaat uit werkzaamheid

Conclusie AG aanwijzing als eindheffingsbestanddeel
 • Loonbelasting

Conclusie AG aanwijzing als eindheffingsbestanddeel

Bouwterrein of niet?
 • Omzetbelasting

Bouwterrein of niet?

Verrekening opleidingskosten toegestaan bij niet verplichte scholing
 • Arbeidsrecht

Verrekening opleidingskosten toegestaan bij niet verplichte scholing

Gerritse Accountants B.V.
Burg. de Bruïnelaan 107
3331 AD Zwijndrecht

Tel: 078 612 01 22
Fax: 078 612 53 58
E-mail: info@gerritse-accountants.nl