Filter
Schenking bij aangaan huwelijkse voorwaarden?
 • Successiewet

Schenking bij aangaan huwelijkse voorwaarden?

Tegen afspraak in privé rijden met auto van de zaak reden voor ontbinding
 • Arbeidsrecht

Tegen afspraak in privé rijden met auto van de zaak reden voor ontbinding

Portemonneevrij pauzedrankje belast tegen laag btw-tarief
 • Omzetbelasting

Portemonneevrij pauzedrankje belast tegen laag btw-tarief

Verbouwing voor rekening bv was uitdeling van winst aan dga
 • Inkomstenbelasting

Verbouwing voor rekening bv was uitdeling van winst aan dga

Eigen bijdrage personeelsvoorziening en drempelbedrag BUA
 • Omzetbelasting

Eigen bijdrage personeelsvoorziening en drempelbedrag BUA

Financieel belang geen aanleiding verlaging vergoeding van immateriële schade
 • Formeel recht

Financieel belang geen aanleiding verlaging vergoeding van immateriële schade

Toepassing ketenregeling arbeidsovereenkomsten bepaalde tijd na afloop bbl-overeenkomst
 • Arbeidsrecht

Toepassing ketenregeling arbeidsovereenkomsten bepaalde tijd na afloop bbl-overeenkomst

Beantwoording vragen over fiscale ontwikkelingen grenswerkers
 • Internationaal

Beantwoording vragen over fiscale ontwikkelingen grenswerkers

Salderingsregeling zelfopgewekte stroom blijft
 • Overige heffingen

Salderingsregeling zelfopgewekte stroom blijft

Grond opknippen in postzegelperceeltjes
 • Inkomstenbelasting

Grond opknippen in postzegelperceeltjes

Bestuurders aansprakelijk voor belastingfraude
 • Invordering

Bestuurders aansprakelijk voor belastingfraude

Belang van volmacht in (hoger) beroep: een juridische les
 • Formeel recht

Belang van volmacht in (hoger) beroep: een juridische les

Koolstofcorrectie aan buitengrens EU
 • Douane en Accijnzen

Koolstofcorrectie aan buitengrens EU

Kamervragen fiscale gevolgen EU-richtlijn DAC 7
 • Algemeen

Kamervragen fiscale gevolgen EU-richtlijn DAC 7

Conclusie AG in procedure box 3 na inwerkingtreding Wet rechtsherstel box 3
 • Inkomstenbelasting

Conclusie AG in procedure box 3 na inwerkingtreding Wet rechtsherstel box 3

Tijdelijke baan verhindert toepassing 30%-regeling
 • Loonbelasting

Tijdelijke baan verhindert toepassing 30%-regeling

Kamervragen voordelen familiehypotheek
 • Inkomstenbelasting

Kamervragen voordelen familiehypotheek

Conclusie AG: ook Wet rechtsherstel box 3 is ondeugdelijk
 • Inkomstenbelasting

Conclusie AG: ook Wet rechtsherstel box 3 is ondeugdelijk

Melding uitbetalingen aan derden bij factuur met btw verlegd
 • Inkomstenbelasting

Melding uitbetalingen aan derden bij factuur met btw verlegd

Geen nieuw feit vereist voor tweede navordering na aanpassing verdeling inkomsten box 3
 • Formeel recht

Geen nieuw feit vereist voor tweede navordering na aanpassing verdeling inkomsten box 3

Vervallen voorwaarden internationale waardeoverdracht pensioen
 • Europese regelgeving

Vervallen voorwaarden internationale waardeoverdracht pensioen

Overgenomen vorderingen waren geen schijnleningen
 • Vennootschapsbelasting

Overgenomen vorderingen waren geen schijnleningen

Uitzondering op vrijgestelde verhuur voor vakantievilla
 • Omzetbelasting

Uitzondering op vrijgestelde verhuur voor vakantievilla

Forfaitaire rendementen banktegoeden en schulden 2023 bekend
 • Inkomstenbelasting

Forfaitaire rendementen banktegoeden en schulden 2023 bekend

Onderzoek uitbreiding btw-nultarief zonnepanelen
 • Omzetbelasting

Onderzoek uitbreiding btw-nultarief zonnepanelen

Startersvrijstelling overdrachtsbelasting levert geen leeftijdsdiscriminatie op
 • Overdrachtsbelasting

Startersvrijstelling overdrachtsbelasting levert geen leeftijdsdiscriminatie op

Aftrek premies arbeidsongeschiktheidsverzekering door ander dan verzekeringnemer
 • Inkomstenbelasting

Aftrek premies arbeidsongeschiktheidsverzekering door ander dan verzekeringnemer

Na de zitting ingediend wrakingsverzoek
 • Formeel recht

Na de zitting ingediend wrakingsverzoek

Mastertitel op wo-niveau behaald aan hbo-instelling
 • Loonbelasting

Mastertitel op wo-niveau behaald aan hbo-instelling

Naheffing omzetbelasting over niet-gefactureerde bedragen
 • Omzetbelasting

Naheffing omzetbelasting over niet-gefactureerde bedragen

Arbeidsovereenkomst ex-echtgenote niet ontbonden
 • Arbeidsrecht

Arbeidsovereenkomst ex-echtgenote niet ontbonden

Extra verhoging minimumloon per 1 juli 2024
 • Arbeidsrecht

Extra verhoging minimumloon per 1 juli 2024

Rentevergoeding over teruggaaf belastingheffing box 3?
 • Inkomstenbelasting

Rentevergoeding over teruggaaf belastingheffing box 3?

Geen recht op aftrek elders belast
 • Internationaal

Geen recht op aftrek elders belast

Afscheidsbonus bij verkoop deelneming valt niet onder deelnemingsvrijstelling
 • Vennootschapsbelasting

Afscheidsbonus bij verkoop deelneming valt niet onder deelnemingsvrijstelling

Legaat is geen schenking
 • Successiewet

Legaat is geen schenking

Gerritse Accountants B.V.
Burg. de Bruïnelaan 107
3331 AD Zwijndrecht

Tel: 078 612 01 22
Fax: 078 612 53 58
E-mail: info@gerritse-accountants.nl