Klachtenregeling

Klachtenregeling

 

Hebt u een klacht? Laat het óns weten.

Bent u tevreden? Laat het ánderen weten.

 

Doel van de klachtenregeling

 

Het doel van onze klachtenregeling is:

-          Om klachten van klanten naar ieders tevredenheid op te lossen;

-           Om van de klachten te leren en zo nodig wijzigingen aan te brengen in ons interne beheersingsysteem.

 

Hoe dient u uw klacht in:

Mondeling: bij uw relatiebeheerder

e-mail: Via info@gerritse-accountants.nl

Schriftelijk: de heer P.B. van Gameren AA

 

Wat meldt u bij het indienen van een klacht?

Wij vragen u, indien van toepassing, de volgende gegevens te vermelden:

 

·         uw eigen naam, bedrijfsnaam, naam en adres, uw (mobiele) telefoonnummer en/of uw e-mailadres;

·         een duidelijke omschrijving van de klacht;

·         de naam van de medewerker tegen wie de klacht is gericht;

·         de reden waarom u de klacht indient;

·         omstandigheden en/of aanleiding voor de klacht.

 

Wij hopen u met het bovenstaande voldoende geïnformeerd te hebben. Wij doen ons uiterste best het ontstaan van klachten te voorkomen.

 

Wij behandelen uw klacht/opmerking op de onderstaande wijze:

 

·         Binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw klacht zullen wij: 

o    òf telefonisch of schriftelijk reageren om de klacht af te handelen, 

o    òf de ontvangst van uw klacht schriftelijk bevestigen.

·         Als wij in eerste instantie volstonden met een bevestiging van ontvangst van uw klacht, zullen wij binnen 10 werkdagen na ontvangst van uw klacht uw klacht afhandelen.

·         Wij zullen bij een reactie op uw klacht aangeven met wie u te maken heeft.

·         Bij onze inhoudelijke reactie op uw klacht zullen wij u aangeven op welke wijze wij uw klacht willen afhandelen. Als dat niet direct kan, zullen wij aangeven binnen welke termijn we verwachten dat de klacht afgehandeld kan worden. 

 

Als u van mening bent dat uw klacht niet volgens de bovengenoemde werkwijze is behandeld, of is de klacht naar uw oordeel nog steeds niet bevredigend afgehandeld, dan kunt u dat kenbaar maken door een e-mail te sturen.

U kunt op elk moment in deze procedure uw klacht intrekken. Deze procedure stopt op dat moment.